Nämnden för inköp och upphandling

Nämnden för inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i inköpsfrågor. Nämnden är också Göteborgs Stads och Göteborgsregionens inköpscentral som tillhandahåller gemensamma ramavtal för varor och tjänster.

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i nämnden för inköp och upphandling.

Nämndens uppdrag

Nämnden för inköp och upphandling har ett politiskt ansvar för Göteborgs Stads samordnade upphandling och strategiska inköpsprocess. Nämnden ska verka för ett hållbart samhälle för göteborgaren.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för inköp och upphandling.

Handlingar och protokoll - Upphandlingsbolaget

Här kan du söka efter Upphandlingsbolagets handlingar och protokoll.