Jobba på förvaltningen för inköp och upphandling

26 miljarder kronor - så mycket köper Göteborgs Stad in tjänster och varor för varje år. Det gör oss till en av Sveriges största offentliga inköpsorganisationer. Med vår samlade kraft har vi enorm möjlighet att göra samhället till en bättre plats. Vi befinner oss i en tid då vi måste se till att de val vi gör blir hållbara, både utifrån miljömässiga och sociala aspekter, men också ekonomiskt. På så vis går skattemedlen dit de verkligen behövs.

Vilka är vi?

Vi på Inköp och upphandling har som målsättning att vara Sveriges bästa offentliga inköpsorganisation. Hos oss finns specialister inom upphandling, inköpsstrategi, hållbarhet, juridik och kommunikation. I våra centralt placerade lokaler arbetar cirka 80 drivna kollegor som tillsammans varje dag gör skillnad för dem som bor, lever och arbetar i Göteborg.

Vårt uppdrag är att leda, driva och utveckla Göteborgs Stads inköpsverksamhet och vägleda stadens medarbetare i deras inköpsuppdrag. Förvaltningen är stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för stadens förvaltningar och bolag. Vi är en av Sveriges största offentliga inköpsorganisation och med vår samlade kraft är vi med och formar morgondagens hållbara samhälle.

Varför vill du jobba du oss?

Vi ställde frågan Varför jobbar du på Inköp och upphandling?  till några av våra medarbetare. Nedan ser du deras personliga svar:

Oscar Fernholm, inköpsanalytiker:

Inköp har en viktig funktion i samhället. Att förbättra inköpen gör att vi bättre kan ta hand om våra gemensamma pengar. Det känns meningsfullt att få vara med och utveckla offentlig sektor och därmed bidra till invånarna i staden man bor i.


Cecilia Felldin, upphandlingsledare:

På Inköp och upphandling är det fokus på bra och hållbara affärer. I många privata bolag handlar det ofta om att bygga varumärke om man gör bra saker. När man jobbar för bra saker med anledningen att de är bra så är det roligare, och mer motiverande.


Alexandra Shakarchi, upphandlare:

Jag känner att jag gör en viktig samhällsinsats när jag jobbar i en inköpsorganisation i en kommun. En upphandlares uppdrag är att agera demokratins väktare och se till att främja konkurrensen, motverka korruption och att använda våra skattemedel på ett bra sätt. Det känns som ett väldigt viktigt uppdrag att bidra till.

Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör:

Förvaltningen för inköp och upphandling är en organisation i förändring, där vi får allt mer mandat att utveckla stadens inköp. Vi har fått förtroendet från våra politiker att bidra till såväl miljömässig som social hållbarhet och ekonomiska besparingar. Jag är så stolt över den drivkraft och kompetens som finns här i huset.

Så söker du dig till oss

Du hittar alla aktuella tjänster hos Inköp och upphandling på på Lediga jobb i Göteborgs Stad.

Är du en erfaren upphandlare som vill ta nästa steg inom offentliga inköp? Skicka gärna en spontanansökan till oss!

Ps. Du följer väl oss på LinkedIn? Där kan du få mer matnyttig information om vad förvaltningen och våra medarbetare gör.