Verksamheter i förvaltningen för funktionsstöd

Daglig verksamhet

Det är viktigt med en bra vardag som känns meningsfull. Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett vanligt arbete kan du ansöka om daglig verksamhet.

Information om daglig verksamhet

Psykisk funktionsnedsättning

Lider du av psykisk ohälsa? Det finns olika typer av stöd för att du ska kunna delta i sysselsättning, arbetsliv och studier eller leva ett självständigt liv hemma.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Boenden för personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av mer stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om Bostad med Särskild Service (BmSS). BmSS kan antingen vara som servicebostad eller gruppbostad och stödet ges alltid utifrån individuella behov.

Information om boenden för personer med funktionsnedsättning

Personligt stöd

Du som har funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera. Även du som är anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan få stöd.

Information om personligt stöd

Stöd till anhöriga

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående kan få eller ansöka om olika former av anhörigstöd av kommunen.

Information om stöd till anhöriga

Mer information 

Mer information om våra verksamheter och vilket stöd du kan få eller ansöka om. 

Stöd till personer med funktionsnedsättning