Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Vi ansvarar bland annat för:

  • Olika former av LSS-insatser för 3 900 göteborgare.
  • Daglig verksamhet för 1 800 göteborgare.
  • För 1 700 bostäder med särskild service (BmSS).
  • Boendestöd till 1 670 personer med psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningsorganisation

Organisationsträd för ledningen i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningsledningen 

Förvaltningsledningen leds av direktören och består av sju avdelningschefer och en förvaltningscontroller

Förvaltningsdirektör
Camilla Blomqvist

Camilla Blomqvist
Telefon: 031-366 94 01
E-post: camilla.blomqvist@funktionsstod.goteborg.se

Stab och kommunikation

Maria Berntsson
Avdelningschef Maria Berntsson
Telefon: 031-366 70 29 
E-post: maria.berntsson@funktionsstod.goteborg.se

Ekonomi

Kamila Olthman
Avdelningschef Kamila Norlander
Telefon: 031-366 70 75
E-post: kamila.norlander@funktionsstod.goteborg.se

HR

Pierre Dikanda
Avdelningschef Pierre Dikanda
Telefon: 031-366 94 20 
E-post: pierre.dikanda@funktionsstod.goteborg.se

Förvaltningscontroller


Moa Ohlsson
Telefon: 031-366 76 67
E-post: moa.ohlsson@funktionsstod.goteborg.se

Bostad med särskild service

Björn Lind
Avdelningschef Björn Lind
Telefon: 031-366 40 56 
E-post: bjorn.lind@funktionsstod.goteborg.se

Daglig verksamhet och stöd


Avdelningschef Ingela Johansson
Telefon: 031-367 91 05
E-post: ingela.2.johansson@funktionsstod.goteborg.se

Myndighet och socialpsykiatri

Porträttbild Yvonne Pontén
Avdelningschef Yvonne Pontén
Telefon: 031-365 70 08
E-post: yvonne.ponten@funktionsstod.goteborg.se

Kvalitet och utveckling

Linda Wenthe
Avdelningschef Linda Wenthe
Telefon: 031-365 50 96
E-post: linda.wenthe@funktionsstod.goteborg.se