Nämnden för funktionsstöd mötestider

Nämndens möten 2022

Måndag 3 januari 
Onsdag 19 januari
Onsdag 9 februari
Onsdag 16 mars 
Onsdag 20 april
Onsdag 18 maj
Onsdag 15 juni

Onsdag 24 augusti
Onsdag 21 september
Onsdag 19 oktober
Onsdag 16 november
Onsdag 14 december

Mötena hålls på Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2.

Mötena startar klockan 14.

Vill du delta?

Allmänheten är välkommen att delta och lyssna under mötet. För att bli insläppt i lokalen behöver du vara på plats klockan 14. 

Behöver du teckenspråkstolk?

Om du behöver teckenspråkstolk anmäl per mejl till viktor.rikenberg@funktionsstod.goteborg.se senast fredag klockan 12 innan kommande onsdags möte.

Vid anmälan behöver du uppge namn och personnummer. Vi beställer tolk från Västra Götalands regionen som kommer och deltar vid mötet.  

Synpunkter

Har du synpunkter kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare på telefon, brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar 

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll

Vill du läsa andra handlingar? 

Skicka e-post med din förfrågan till funktionsstod@funktionsstod.goteborg.se eller ring diariet, telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter).