Nämnden för funktionsstöd

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i nämnden för funktionsstöd.

Nämndens uppdrag

I nämnden för funktionsstöd sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter nämnden för funktionsstöds handlingar och protokoll.

Budget och årsrapport

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och nämnden för funktionsstöd beslutar om den budget som styr förvaltningen för funktionsstöds arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar förvaltningen kan använda.