Fotograf: Marit Lissdaniels

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Och vi stödjer anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Aktuellt

 • Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i januari 2023

  Publicerad 19 januari 2023
  Vid mötet i januari beslutade nämnden för funktionsstöd att fördela föreningsbidrag, konfirmera budgeten för 2023 och välja nya ledamöter till Rådet för funktionsstödsfrågor. Reglementet har fastställts och de nya ledamöterna i nämnden för funktionsstöd presenteras här.
 • Digitalt seminarium: Så är det är att vara syskon till barn som har personlig assistans

  Publicerad 18 januari 2023
  För den som vill veta mer om kunskapsbaserad socialtjänst och delaktighet utifrån anhörigperspektiv inom funktionsstöd finns chansen att delta i ett seminarium 10 februari. Seminariet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Göteborgs universitet.
 • Ny e-tjänst för dig som ska anmäla ändrad inkomst till förvaltningen för funktionsstöd

  Publicerad 4 januari 2023
  Nu finns det en ny e-tjänst på goteborg.se som förenklar för dig som har beslut om insats inom förvaltningen för funktionsstöd. Det är viktigt att du eller din gode man redovisar ändrad inkomst varje år för att se till att du betalar rätt avgift.
 • Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i december 2022

  Publicerad 18 december 2022
  Vid mötet i december beslutade nämnden för funktionsstöd att godkänna budgeten för 2023 och en genomlysning av förbättringar inom ledsagning och ledsagarservice. Nämnden beslutade också om en plan för kompetensförsörjning, samt om verksamhetsbidrag till civilsamhället. Bostäder med särskild service ska etableras i Kallebäck och i Hjällbo.
 • Ny studie: ”Personalens arbetsmiljö påverkar barnens miljö”

  Publicerad 14 december 2022
  Barn som vistas på LSS-boenden är i hög grad beroende av personalens kompetens för att de ska kunna bli delaktiga. - Personalens arbetsmiljö påverkar barnens miljö, Ett stort antal personer runt varje barn motverkar barnens behov av kontinuitet, säger Lisbeth Lindahl, ansvarig för forsknings- och utvecklingsprojektet Barns röster på boenden.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i november 2022

  Publicerad 22 november 2022
  Vid mötet i november beslutade nämnden för funktionsstöd att föreningslivet ska få utökade bidrag, intraprenader ska startas och Dalheimers hus ska renoveras. Nämnden föreslog också att en särskild resursfunktion har ansvar för vård och omsorg i Göteborgs Stads krigsorganisation.