Fotograf: Marit Lissdaniels

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Och vi stödjer anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Aktuellt

 • Vill er förening bidra till ökat valdeltagande för personer med funktionsnedsättning?

  Publicerad 20 maj 2022
  Nu kan föreningar och organisationer inom funktionshinderområdet söka bidrag för aktiviteter inför valet 2022. Bidraget ska användas för att sprida information och kunskap om demokrati och vikten av att rösta. Sista ansökningsdag är 31 maj.
 • En meningsfull sommar

  Publicerad 13 maj 2022
  Vi söker dig som vill vara ett stöd och arbeta med att skapa ett tryggt hem för personer med funktionsnedsättning. Ta chansen och bidra till att ge människor en bra och rolig sommar!
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i april

  Publicerad 22 april 2022
  Vid nämnden för funktionsstöds senaste möte beslutades om delårsrapport per mars. Verksamheten för kontaktpersoner för vuxna med funktionsnedsättning överförs till nämnden 1 oktober 2022 och förvaltningen redovisade uppdrag kring schema och bemanningsplanering.
 • Kärra Hantverk och Selma stad daglig verksamhet visar upp sin konst

  Publicerad 19 april 2022
  Den 22 april ställer Kärra Hantverk och Selma stad daglig verksamhet ut konstverk på Göteborgs Stadsbibliotek. Utställningen har skjutits upp flera gånger på grund av pandemin. Men nu kommer äntligen de förväntansfulla konstnärerna att visa upp sina verk på temat Göteborg 400 år.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i mars

  Publicerad 21 mars 2022
  Vid nämnden för funktionsstöds senaste möte den 16 mars beslutades om representanter till Dalheimers hus delaktighetsråd, det fortsatta samarbetet med personliga ombud och synpunkter på detaljplanen vid Backaplan har lämnats. Beslut fattades också om nytt boende med särskild service vid Nymilsgatan och ombyggnation av ytterligare två boenden.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i februari

  Publicerad 11 februari 2022
  Under nämndens möte den 9 februari beslutades om förvaltningens årsrapport 2021, verksamhetsplan 2022 och ett idéburet partnerskap med Friskvårdsklubben.