Fotograf: Marit Lissdaniels

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Och vi stödjer anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Aktuellt

 • ”Gör funktionshinder till ett eget kunskapsområde”

  Publicerad 27 september 2022
  Funktionshinderområdet bör ses som ett eget kunskapsfält med riktade medel i statliga satsningar. Det bör också finnas riktade medel för forskning inom området. Det framför nämnden för funktionsstöd i en skrivelse till Socialdepartementet.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i september

  Publicerad 23 september 2022
  Vid mötet i september fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om att etablera bostäder med särskild service på Långströmsgatan i Biskopsgården och på Universumsgatan i Bergsjön. Nämnden godkände också Program för Biskopsgården där 4000 bostäder planeras, men betonade att tillgänglighet bör planeras in mer. Även delårsrapporten lades fram, som visade att förvaltningen har ett överskott.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i augusti

  Publicerad 26 augusti 2022
  Vid mötet i augusti fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om en lokalbehovsplan och om att starta ett nytt boende med särskild service i Gårdsten. Nämnden godkände också den redovisning som förvaltningen lämnade om det arbete med HBTQI-frågor som sker inom förvaltningens verksamheter.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i juni

  Publicerad 16 juni 2022
  Vid mötet i juni fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om ändringar i reglerna för bidrag till funktionsrättsorganisationer och om att säga nej till idrott- och föreningsnämndens förslag till ett nytt idrottspolitiskt program.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i april

  Publicerad 22 april 2022
  Vid nämnden för funktionsstöds senaste möte beslutades om delårsrapport per mars. Verksamheten för kontaktpersoner för vuxna med funktionsnedsättning överförs till nämnden 1 oktober 2022 och förvaltningen redovisade uppdrag kring schema och bemanningsplanering.