Fotograf: Marit Lissdaniels

Förvaltningen för funktionsstöd

Vi ansvarar för att barn och vuxna ska få det stöd och den hjälp de behöver, enligt Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder insatser inom socialpsykiatrin för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. Och vi stödjer anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med funktionsnedsättning.

Organisation och ledning i förvaltningen för funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd är Sveriges största funktionsstödsförvaltning med cirka 6300 medarbetare.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på förvaltningen för funktionsstöd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Råd för funktionsstödsfrågor

Råd för funktionsstödsfrågor är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Aktuellt

 • Kom och träffa politiker den 31 augusti

  Publicerad 30 juni 2022
  Den 31 augusti kl 13-17 är du välkommen till ett event där du kan skaffa dig kunskap om politik och demokrati inför valet i september. Under dagen kan du möta lokala politiker, ställa frågor och få information. Och allt i en trevlig form med en festlig inramning!
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i juni

  Publicerad 16 juni 2022
  Vid mötet i juni fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om ändringar i reglerna för bidrag till funktionsrättsorganisationer och om att säga nej till idrott- och föreningsnämndens förslag till ett nytt idrottspolitiskt program.
 • Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i maj

  Publicerad 18 maj 2022
  Vid mötet i maj fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om en ytterligare intraprenad och om språktest vid nyanställning. Nämnden fattade också beslut om två remissvar till stadsledningskontoret.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i april

  Publicerad 22 april 2022
  Vid nämnden för funktionsstöds senaste möte beslutades om delårsrapport per mars. Verksamheten för kontaktpersoner för vuxna med funktionsnedsättning överförs till nämnden 1 oktober 2022 och förvaltningen redovisade uppdrag kring schema och bemanningsplanering.
 • Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i mars

  Publicerad 21 mars 2022
  Vid nämnden för funktionsstöds senaste möte den 16 mars beslutades om representanter till Dalheimers hus delaktighetsråd, det fortsatta samarbetet med personliga ombud och synpunkter på detaljplanen vid Backaplan har lämnats. Beslut fattades också om nytt boende med särskild service vid Nymilsgatan och ombyggnation av ytterligare två boenden.