Romano Center i Väst

Till Romano Center i Väst kan du som tillhör den nationella minoriteten romer vända dig för att få hjälp i kontakt med myndigheter eller hitta rätt bland verksamheter i Göteborgs Stad.

Syftet med Romano Center i Väst är att skapa bättre livschanser för romer. Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter sedan år 2000 och deras historia vittnar om hundratals år av diskriminering och övergrepp.

Det här gör Romano Center i Väst

Hos Romano Center i Väst kan du som tillhör den nationella minoriteten romer få hjälp i kontakt med myndigheter och råd och stöd i frågor om till exempel:

  • Arbete
  • Bostad
  • Utbildning
  • Barnomsorg och skola
  • Äldreomsorg
  • Hälsa
  • Föreningsliv

De arbetar också med att utbilda och höja kompetensen inom Göteborgs Stad om romers livsvillkor.

Romano Center i Väst har en egen webbsida som framförallt vänder sig till dig som tillhör den nationella minoriteten romer. Där kan du läsa om dina rättigheter och vilken hjälp du kan få: Romano Center i Väst hemsida

Kontaktperson: Karim Zendegani
Verksamhetschef Romano Center Väst