Medborgarkontor

På medborgarkontoren får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad eller veta vilken myndighet du kan vända dig till i ett ärende.

Du kan besöka medborgarkontoren för att få information om olika verksamheter i Göteborgs Stad. Till exempel om förskola, skola och äldreomsorg. På medborgarkontoren kan du också få hjälp med föreningsfrågor, konsumentfrågor eller boendefrågor. Du kan också läsa handlingar och protokoll eller lämna synpunkter och klagomål på stadens verksamheter.

Här finns medborgarkontoren

Det finns medborgarkontor i fyra olika platser i Göteborg: Angered, Backa, Bergsjön och Biskopsgården. Som invånare i Göteborg är du välkommen att höra av dig till eller besöka vilket medborgarkontor du vill. 

Medborgarkontor med särskild inriktning

I Göteborg finns också två medborgarkontor som riktar sig särskilt till dig som har romsk bakgrund eller till dig som är teckenspråkig.