Externa digitala kanaler

Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar Göteborgs Stads externa digitala kanaler. Det är till exempel kommunala webbsidor och sociala mediekonton på Facebook och Instagram. Vi ansvarar också för det gemensamma registret över de externa digitala kanaler som används i kommunen.

Det här gör vi:

 • samordnar och utvecklar de kommunala externa digitala kanalerna
 • kvalitetssäkrar, utbildar och stöttar förvaltningar och bolag med deras externa digitala kommunikation med boende, besökare och företag
 • samordnar och driver utvecklingen inom öppna data
 • leder arbetet med flera av kommunens gemensamma kanaler som goteborg.se, kalendarium.goteborg.se, facebook.se/goteborgsstad och youtube.com/goteborgsstad
 • ansvarar för det gemensamma register som finns för våra externa digitala kanaler
 • omvärldsbevakar och tar initiativ till utveckling utifrån behov hos användare och målgrupper.

Den största kommungemensamma kanalen är goteborg.se

Innehållet på Göteborgs Stads officiella webbplats, goteborg.se, ska vara korrekt, aktuellt och begripligt och webbplatsen ska fungera på ett användbart sätt både nu och i framtiden. För att innehållet ska vara så korrekt och begripligt som möjligt får alla som publicerar gå en obligatorisk utbildning. Det pågår också ett kontinuerligt kvalitetsarbete av innehållet på webbplatsen. I det arbetet samverkar anställda i förvaltningar och bolag på olika sätt.

På goteborg.se kan du bland annat:

 • söka information om Göteborgs Stads verksamheter och kommunala service
 • hitta information om kommande händelser och aktiviteter som Göteborgs Stad anordnar, till exempel på stadens kalendarium
 • använda stadens e-tjänster
 • läsa nyheter från Göteborgs Stad
 • hitta kontaktuppgifter till stadens verksamheter och tjänster.

Företagare och goteborg.se

På goteborg.se kan du som företagare bland annat hitta information om tillstånd och regler  som kan vara aktuella för dig. Du kan få information och stöd via  Företagslotsen som finns för dig som ska starta, etablera eller driver företag.