Verksamheter i förvaltningen för demokrati och medborgarservice

Budget- och skuldrådgivning

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Budget- och skuldrådgivningen är till för dig som bor i Göteborg. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Demokrati

När Göteborgs Stad utvecklas är det viktigt att du som invånare, besökare eller företagare känner att har du möjlighet att vara med och tycka till. Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar möjligheter för medborgarnas delaktighet och inflytande i Göteborg.

Externa digitala kanaler

Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar Göteborgs Stads externa digitala kanaler. Det är till exempel kommunala webbsidor och sociala mediekonton på Facebook och Instagram. Vi ansvarar också för det gemensamma registret över de externa digitala kanaler som används i kommunen.

Hållbar konsumtion

Demokrati och medborgarservice arbetar för att påverka mot hållbara konsumtionsmönster och göra det enklare för dig som är boende, besökare och företagare att kunna leva och verka hållbart.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningens uppgift är att ge konsumenträttsliga rådgivning till privatpersoner i Göteborg. Till konsumentrådgivningen kan du som bor i Göteborg höra av dig för att få kostnadsfri rådgivning före, under och efter ett köp.

Kontaktcenter

Göteborgs Stads kontaktcenter är din ingång till vägledning och information om stadens tjänster. Det är till oss du kommer om du vill prata med någon i Göteborgs Stad. Vi svarar på dina frågor eller vägleder till rätt person eller verksamhet. Kontaktcenter underlättar för dig som är boende, besökare eller företagare att komma i kontakt med Göteborgs Stad.

Medborgarkontor

På medborgarkontoren får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad eller veta vilken myndighet du kan vända dig till i ett ärende.

Romano Center i Väst

Till Romano Center i Väst kan du som tillhör den nationella minoriteten romer vända dig för att få hjälp i kontakt med myndigheter eller hitta rätt bland verksamheter i Göteborgs Stad.

Utveckling och analys

Demokrati och medborgarservice uppdrag är att svara för samordnad service till medborgarna genom att hjälpa Göteborgs Stads förvaltningar och verksamheter att utveckla sin service. Enkla, öppna och effektiva digitala tjänster bidrar till att ge dig som boende, besökare och företagare bättre service anpassat efter ditt behov.

Överförmyndarverksamhet

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg har överförmyndaren en egen politiskt tillsatt nämnd och tillhör förvaltningen för demokrati och medborgarservice.