Överförmyndarnämnden

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter överförmyndarnämndens handlingar och protokoll.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på överförmyndaren att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig att som registrerad har du rätt enligt dataskyddsförordningen att bli informerad om vilka personuppgifter som överförmyndaren behandlar om dig samtidigt som vi har en skyldighet att informera dig om dina personuppgifter.

Mötestider

Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och mötena är stängda för allmänheten. Mötena äger rum på Ekelundsgatan 1.