Mötestider i nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum på Ekelundsgatan 1, plan 1, i lokal Hållbarheten/Insikten. Lokalen har begränsat antal platser. 

Sammanträdesdagar 2022

  • 9 februari kl. 15
  • 23 mars kl. 17
  • 25 april kl. 15
  • 24 maj kl. 15
  • 21 juni kl. 15
  • 24 augusti kl. 15
  • 21 september kl. 15
  • 26 oktober kl. 15
  • 23 november kl. 15
  • 21 december kl. 15

Stanna hemma vid symptom

För att minska risken för smittspridning ska du inte vara med på nämndmötet om du känner dig förkyld, har feber, halsont eller hosta.

Hitta hit

Länk till karta: Hotel Riverton