Nämnden för demokrati och medborgarservice

Nämnden för demokrati och medborgarservice hette tidigare nämnden för konsument- och medborgarservice. Det nya namnet beslutades av kommunfullmäktige den 14 oktober 2021, för att spegla nämndens utökade ansvar för demokratifrågor.

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i nämnden för demokrati och medborgarservice (fd konsument- och medborgarservice).

Nämndens uppdrag

Här kan du läsa reglementet som gäller nämnden för demokrati och medborgarservice.

Mötestider

Nämnden för demokrati och medborgarservice sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men inte ställa frågor.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från nämnden för demokrati och medborgarservice. Leta upp nämndens namn i listan. För att hitta handlingar från oktober 2021 och tidigare, scrolla ned till rubriken Nämnder som upphört och välj Nämnden för konsument- och medborgarservice.