Organisation och ledning i förvaltningen för demokrati och medborgarservice

Här hittar du information om hur förvaltningen demokrati och medborgarservice är organiserad och kontaktuppgifter till ledningen.

Förvaltningsorganisation


Förvaltningsledning

Demokrati och medborgarservice har sitt huvudkontor på Ekelundsgatan 1. På huvudkontoret finns förvaltningsledningen med direktör och avdelningschefer samt vissa stödfunktioner.

Förvaltningsdirektör

Lotta Sjöberg
Telefon: 031-365 09 92
E-post: lotta.sjoberg@demokratimedborgarservice.goteborg.se

FörvaltningscontrollerAndréa Utbult
Telefon: 031-365 09 36
E-post: andrea.utbult@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Koordinator kunddialog och tjänster


Anette Hermansson
Telefon: 031-365 00 67
E-post: anette.hermansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

HR

Marie Bake
Avdelningschef
Telefon: 031-365 00 44 
E-post: marie.bake@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Ekonomi- och internservice

Martin Jansson
Avdelningschef
Telefon: 031- 368 08 31
E-post: martin.jansson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Kommunikation och kansli

Malin Baeza Roos
Avdelningschef
Telefon: 031-368 08 05
E-post: malin.baeza@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Utveckling och analys

Vi stödjer stadens verksamheter i att utveckla och utföra service bland annat genom digitalisering. Vi påverkar mot hållbara konsumtionsmönster samt bedriver ett proaktivt demokratiarbete. Avdelningen har ett särskilt ansvar för den nationella minoriteten romer. 

Karim Zendegani
Avdelningschef
Telefon: 031-368 09 38
E-post: karim.zendegani@demokratimedborgarservice.goteborg.se


Niclas Bengtsson
Avdelningschef
Telefon: 031-365 00 66
E-post: niclas.bengtsson@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Medborgarservice och support

Vi erbjuder servicevägledning, samhällsvägledning och stöttar stadens förvaltningar och bolag genom redaktionell samordning, stöd och support för stadens gemensamma externa digitala kanaler och tjänster.


Monica Frisell Aasland
Avdelningschef
Telefon: 031-365 00 50
E-post: monica.aasland@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Rådgivning och överförmyndarverksamhet

Vi arbetar med rådgivning, kunskapshöjande insatser och myndighetsutövning för att underlätta hållbara konsumtionsval, stärka våra målgruppers privatekonomiska förutsättningar och skydda personer som inte själva kan ta tillvara sina rättigheter eller sköta sin ekonomi.

Maria Holmgren
Avdelningschef
Telefon: 031-365 00 52
E-post: maria.holmgren@demokratimedborgarservice.goteborg.se