Demokrati och medborgarservice

Demokrati och medborgarservice samordnar och utvecklar stadens gemensamma service till de som bor, besöker och verkar i Göteborg. Vi bedriver även ett proaktivt demokratiarbete. Vi ansvarar för stadens kontaktcenter, medborgarkontor och flera av stadens externa digitala kanaler. Läs mer under Våra verksamheter.

Organisation och ledning

Här hittar du information om hur förvaltningen demokrati och medborgarservice är organiserad och kontaktuppgifter till ledningen.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på demokrati och medborgarservice att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig att som registrerad har du rätt enligt dataskyddsförordningen att bli informerad om vilka personuppgifter som demokrati och medborgarservice behandlar om dig samtidigt som vi har en skyldighet att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.