Fackförvaltningar

Fackförvaltningarna ansvarar för olika områden som gäller hela staden, till exempel utbildning, stadsbyggnad, miljö och kultur.

Social resursförvaltning

Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs Stad en ny organisation. Det innebär att stadsdelsnämnderna och social resursförvaltning tas bort och ersätts med nya facknämnder.