Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan är en del av utbildningsförvaltningens elevhälsoorganisation, med personal som arbetar både i verksamheterna och centralt på förvaltningen.

Till centrala elevhälsan hör psykologer, skolläkare, samordnande kurator, samordnande specialpedagog, medicinskt ledningsansvarig (MLA) och psykologiskt ledningsansvarig (PLA). Centrala elevhälsan leds av en gruppchef.

Centrala elevhälsan har som uppdrag att:

  • tillhandahålla psykologisk och medicinsk resurs till skolornas elevhälsoarbete.
  • bidra med expertis i elevhälsofrågor på huvudmannanivå.
  • utgöra stöd till lokal elevhälsa.
  • bidra med elevhälsoperspektiv på ledningsnivå.
  • arbeta med integration av olika perspektiv och kompetenser inom elevhälsan.
  • verka för en likvärdighet när det gäller elevers rätt till stöd, oavsett i vilken skola de går.

Centrala elevhälsan ska även bidra till samverkan med andra yrkesgrupper och myndigheter. Avsikten med en central elevhälsa är att stödja en utveckling av den lokala elevhälsan och att stärka elevhälsoperspektivet på alla nivåer inom gymnasieskolan.

Vill ni komma i kontakt med någon av oss, är ni välkomna att ringa eller mejla:

Gruppchef och psykologiskt ledningsansvarig

Lisa Birgersson
E-post: lisa.birgersson@educ.goteborg.se
Tel: 0736-66 24 55

Medicinskt ledningsansvarig

Åsa Olander
E-post: asa.olander@educ.goteborg.se
Tel: 0702-23 91 25

Samordnande kurator

Eva-Marie Kjellqvist
E-post: eva.marie.kjellqvist@educ.goteborg.se
Telefon: 0725-54 46 75

Samordnande specialpedagog

Maria Persson
E-post: maria.a.persson@educ.goteborg.se
Telefon: 0728-565453


Patientsäkerhetsberättelse 2019

Patientsäkerhetsberättelse beslutat i Utbildningsnämnden 7 feb 2020.