Utbildningsförvaltningens verksamheter

Här hittar du de gymnasieskolor i Göteborg som drivs i kommunal regi.

Gymnasiesärskolan är till för elever som på grund av en utvecklingsstörning inte bedöms klara av gymnasieskolans kunskapskrav. Det finns både nationella program och individuella program att söka i gymnasiesärskolan.

Centrala elevhälsan är en del av utbildningsförvaltningens elevhälsoorganisation, med personal som arbetar både i verksamheterna och centralt på förvaltningen.

Drop in är till för dig som är under 20 år, bor i Göteborg eller går i en av Göteborgs Stads skolor. På Drop in kan du träffa studie- och yrkesvägledare och få hjälp med dina val kring studier och yrken. Elever på fristående skolor som har avtal med oss är också välkomna!

Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för de elever som varit kort tid i Sverige och därför ännu inte hunnit lära sig så mycket svenska att de kan läsa ett nationellt gymnasieprogram program.

På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna.

Studium är en kommunal skola för dig som vill utbilda dig i vuxen ålder. Hos oss kan du lära dig svenska, komplettera dina gymnasiebetyg eller börja en gymnasial yrkesutbildning.

Yrkeshögskolan Yrgo anordnar utbildningar för den som vill skaffa sig ett yrke, för den som vill byta yrke och för den som vill fördjupa sig i ett yrke.

Om du vill höja ditt betyg i en kurs eller läsa in en helt ny kurs kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren den prövandes kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen/ kursplanen.

Center för skolutveckling stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till utveckling inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.

Våra elever och studerande behöver få öva på riktigt. Därför har vi en hel del verksamheter där du får vara kund. Restauranger, bagerier, konferenslokaler, frisörsalong och skrädderi till exempel.

Humlan är en psykoterapimottagning för gymnasieelever. Där erbjuds individuell psykoterapi, samtal eller rådgivning.