Mötestider i utbildningsnämnden

Mötestider för utbildningsnämndens sammanträden.

Utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen i egenregi. Nämnden består av nio ledamöter och sex ersättare och sammanträder 9 - 11 gånger per år. 

Här hittar du nämndhandlingarna.

Mötestider hösten 2020

Tisdag 22 september kl.15.40,

Tisdag 20 oktober kl.14.30,

Tisdag 24 november kl.15.40,

Tisdag 15 december kl.15.40,

Mötestider våren 2021

19 januari 2021 kl.15.40,
Burgårdens konferenscenter

Fler tider kommer.