Mötestider i utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen i egenregi. Nämnden består av nio ledamöter och sex ersättare och sammanträder 9 - 11 gånger per år.

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Här hittar du nämndhandlingarna.


Mötestider våren 2020

Tisdag 21 januari 2020 kl. 15.30,
Burgårdens konferenscenter

Fredag 7 februari kl.9.30,
Burgårdens konferenscenter

Tisdag 17 mars kl.15.40,
Angeredsgymnasiet

Tisdag 21 april kl.15.40,
Katrinelundsgymnasiet/ riksidrott

Tisdag 19 maj kl.15.40,
Bräckegymnasiet

Onsdag 17 juni kl.15.40,
Burgårdens konferenscenter

Mötestider hösten 2020

Tisdag 25 augusti kl.15.40,
Burgårdens konferenscenter

Tisdag 22 september kl.15.40,
Polhemsgymnasiet

Tisdag 20 oktober kl.15.40,
IHGR

Tisdag 24 november kl.15.40,
Lindholmens tekniska gymnasium

Tisdag 15 december kl.15.40,
Burgårdens konferenscenter

Mötestider våren 2021

19 januari 2021 kl.15.40,
Burgårdens konferenscenter