Mötestider i utbildningsnämnden

Mötestider för utbildningsnämndens sammanträden.

Utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskolan samt den kommunala vuxenutbildningen i egenregi. Nämnden består av nio ledamöter och sex ersättare och sammanträder 9 - 11 gånger per år. 

Här hittar du nämndhandlingarna.


Mötestider vårterminen 2021

19 januari kl.15.40.
12  februari kl.9.30.
23 mars kl.15.40.
20 april kl.15.40.
18 maj kl.15.40.
15 juni kl.15.40.

Mötestider höstterminen 2021

24 augusti kl.15.40.
21 september kl.15.40. 
19 oktober kl.15.40.
23 november kl.15.40.
14 december kl.15.40

Mötestider vårterminen 2022 

18 januari 2022.

Fler tider kommer.