Om utbildningsförvaltningen

All vår verksamhet ska kännetecknas av öppenhet och respekt för allas lika värde och rättigheter. Målet är att ingen inom vår verksamhet ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Utbildningsförvaltningens Program för kvalitetsutveckling syftar till att utveckla verksamheten med insatser som påverkar elevers lärande positivt och som ger bättre studieresultat för alla elever.

Göteborgs Stads gymnasieskolor och Studium (vuxenutbildning) samarbetar med både skolor, utbildningsanordnare, företag och organisationer i hela världen.

Upper secondary schools and adult education

Här hittar du material om Utbildningsförvaltningens arbete mot droger.

Information till elever och vårdnadshavare kommer i första hand från respektive gymnasieskola. På den här sidan hittar du dokument och information som är gemensam för de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg.