Om utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens Program för kvalitetsutveckling syftar till att utveckla verksamheten med insatser som påverkar elevers lärande positivt och som ger bättre studieresultat för alla elever.

Göteborgs Stads gymnasieskolor och Studium (vuxenutbildning) samarbetar med både skolor, utbildningsanordnare, företag och organisationer i hela världen.

Upper secondary schools and adult education

Här hittar du material om Utbildningsförvaltningens arbete mot droger.