Kontaktuppgifter till utbildningsförvaltningen

Kontaktuppgifter

Utbildningsförvaltningens kansli ligger på Burgårdens utbildningscentrum, Skånegatan 20, på fjärde våningen. Foto: Sommar & Co
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Skånegatan 20
Postadress
Box 5428
402 29 Göteborg
Kontakt
Utbildningsdirektör/förvaltningschef: Tomas Berndtsson

Diarium

Telefon
031-367 00 25
Adress
Skånegatan 20
Kontakt
Emma Sandell

Utbildningsförvaltningens diarium har öppet för besök måndag till fredag klockan 9-11 samt på telefon 031-365 00 00 och via e-post: info@educ.goteborg.se.

Nämndsekreterare

Telefon
031-367 00 26
Adress
Skånegatan 20
Kontakt
Britta Ryding

Vägledningscentrum

Telefon
031-367 30 00
Adress
Skånegatan 20
Kontakt
Karin Asplund

Du som är elev i Göteborgs Stads skolor, eller i en skola som har avtal med Vägledningscentrum är välkommen till studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscentrum. Går du inte i skolan, men vill prata om din framtid? Välkommen till oss, du som är göteborgare och ännu inte fyllt 20 år. Fristående skolor är välkomna att köpa vägledningstjänster genom att teckna avtal.

Prövningsenheten

Telefon
031-367 02 10
Adress
Skånegatan 20

Vid en prövning bedöms och betygsätts dina kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven. Du gör prövningen på hela kursen och vid ett bestämt tillfälle. Genom en prövning har du möjlighet att höja betyget i en kurs som du läst tidigare. Du kan också skaffa dig behörighet till universitet och högskola genom att pröva dina kunskaper i en helt ny kurs.

Psykoterapimottagning Humlan

Telefon
031-367 01 48
Adress
Aschebergsgatan 42
Kontakt
Mats Pihlgren

Som elev i kommunal gymnasieskola i Göteborg eller göteborgare i fristående gymnasieskola, erbjuds du möjlighet till individuell psykoterapi, samtal eller rådgivning utav legitimerade psykoterapeuter.

Inackorderingstillägg

Telefon
031-365 00 00
Adress
Skånegatan 20
Kontakt
Mariana Ahola

Göteborgare som studerar vid kommunala och landstingsägda skolor på annan ort och som på grund av lång resväg måste vara inackorderade på skolorten, kan söka inackorderingstillägg.

Olycksfallsförsäkring för elever

Telefon
031-368 55 00
Adress
Postgatan 8A

Folkbokförda barn till och med 17 år samt gymnasieelever i Göteborg är olycksfallsförsäkrade. Läs mer på: https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.b588dd93-b04f-40ae-ac5a-f63dbc3a188f

Lokaler och markskötsel

Telefon
031-365 00 00
Adress
Lillhagsparken 13
Kontakt
Lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen (LF) förvaltar våra lokaler. Vid frågor om och synpunkter på skollokaler kontakta LF.

Öppettider

Utbildningsförvaltningens diarium har öppet för besök måndag till fredag klockan 9-11 samt på telefon 031-365 00 00 och via e-post: info@educ.goteborg.se.

Hitta hit