Foto: Peter Svenson

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola samt viss kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen ansvarar också för modersmålsundervisning, studie- och yrkesvägledning, skolutveckling och det kommunala uppföljningsansvaret.

Utbildningsförvaltningen består av 12 gymnasieskolor, 8 gymnasiesärskolor, Studium, Yrgo, Center för skolutveckling, Vägledningscentrum, Språkcentrum samt Utbildningskansliet. Totalt sett har utbildningsförvaltningens verksamheter cirka 2500 anställda. Merparten av dessa är lärare.

Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån Göteborgs Stads vision och verksamhetsidé för utbildning.

Utbildningsförvaltningen är en stor arbetsgivare med många möjligheter. Kanske finns det en ledig tjänst som passar dig?

Inom Göteborgs Stad är det varje förvaltning eller bolag som ansvarar för hur de behandlar personuppgifter. Så här behandlar utbildningsförvaltningen dina personuppgifter:

Aktuellt