Foto: Magnus Vennersten Stina Olsson

Trafikkontoret

Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.

Organisation och ledning

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Ungefär 420 personer är anställda på kontoret, som är indelat i tolv avdelningar.

Så behandlar vi personuppgifter

Trafikkontoret behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på trafikkontoret utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Trafikkontoret behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Leverantör till trafikkontoret

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner

Aktuellt

 • Just nu testar vi ett verktyg som hjälper användaren att enkelt hitta nya smarta och hållbara resvanor

  Publicerad 13 april 2021
  Som du säkert märkt byggs det just nu på många platser i staden. Dessa förändringar gör det enklare än vanligt för dig att bryta gamla vanor och börja med nya, mer hållbara resvanor. För att underlätta det hela ytterligare finns tjänsten Resvana som vi just nu testar för boende och verksamheter i området runt Masthuggskajen.
 • Trafikkontoret avslutar användningen av Google Analytics

  Publicerad 11 mars 2021
  Trafikkontoret har på ett antal webbsidor och tjänster använt verktyget Google Analytics. Google Analytics är ett verktyg som används för att samla in statistik om besökares användning av webbsidor. Göteborgs Stad har uppmärksammat att det finns en risk att personuppgifter felaktigt förs över till Google i USA när Google Analytics används. Trafikkontoret arbetar därför på att avsluta användningen av verktyget.
 • Planerade upphandlingar på trafikkontoret

  Publicerad 26 januari 2021
  Här kan du få en överblick över planerade upphandlingar på trafikkontoret.