Trafikkontorets projekt

Göteborg ska vara en attraktiv stad även när det byggs. Därför utvecklar vi ”Byggplatsen som arena”, ett koncept inom Trygg, vacker stad för kommunikation, upplevelser och möten i områden där det ska byggas, byggs eller precis har byggts.

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att utreda trafiksituationen längs Kongahällavägen i Torslanda.

Här hittar du även information om större trafikarbeten, avstängningar och evenemang i Göteborg som kan påverka trafiken.