Trafikkontorets projekt

Byggplats för möten, upplevelser och trivsel

Göteborg ska vara en attraktiv stad även när det byggs. Därför utvecklar vi ”Byggplatsen som arena”, ett koncept inom Trygg, vacker stad för kommunikation, upplevelser och möten i områden där det ska byggas, byggs eller precis har byggts.

Hisingsbron

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna.

Trafikåtgärder längs Kongahällavägen - Tvärlänk i Torslanda

Trafikkontoret har fått i uppdrag att utreda trafiksituationen längs Kongahällavägen i Torslanda.

Vägarbeten

Här hittar du även information om större trafikarbeten, avstängningar och evenemang i Göteborg som kan påverka trafiken.

Trafikkontorets arbeten i Robertshöjd

I mitten av maj 2020 påbörjade trafikkontoret ledningsarbeten i Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan. Trafikkontoret schaktar och har anläggningsmaskiner på plats vilket påverkar framkomligheten för gående, cyklister och biltrafik i arbetsområdet.