Trafikåtgärder längs Kongahällavägen - Tvärlänk i Torslanda

Trafikkontoret har fått i uppdrag att utreda trafiksituationen längs Kongahällavägen i Torslanda.

Trafikåtgärder längs Kongahällavägen - Tvärlänk i Torslanda