Projekt spårvagn M32 - de italienska vagnarna

31 augusti 2017 meddelade en skiljenämnd sin dom i tvisten mellan Göteborgs Stad och Ansaldobreda. Göteborgs Stad krävde ekonomisk ersättning för fel, brister och förseningar knutna till de 65 spårvagnar av modellen M32 som Ansaldobreda levererade till Göteborg åren 2006-2013. På denna sida kan du läsa mer om projekt Spårvagn M32.

Antal levererade M32-spårvagnar: 65 stycken

Antal M32 i trafik i augusti i 2017: cirka 50 vagnar

Detta har hänt:

31 augusti 2017:

Skiljedomen klar. Analys av domen pågår. Läs mer om skiljedomen här.

Juli-augusti 2017

Fyra reparerade och sanerade vagnar är tillbaka i Göteborg. De sätts in i trafik igen 21 augusti då spårvägen som vanligt byter från sommartrafik till den vanliga tidtabellen som gäller större delen av året.

Juni 2017

De första två vagnar som har reparerats och sanerats i Tjeckien är tillbaka i Göteborg. Så snart Göteborgs Spårvägar har fått ett slutgodkännande av den statliga tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen kan dessa vagnar sättas in i trafik igen. Ytterligare tre åtgärdade vagnar väntas sedan komma tillbaka till Göteborg under sommaren.

Februari-mars 2017

Förhandlingar hölls i skiljenämnden mellan Göteborgs Stad och Ansaldobreda. Skiljenämnden väntas meddela sin dom 31 augusti 2017.

December 2016

Reparationerna fortsätter.

November 2016

Cirka 45 vagnar av modell M 32 är i trafik. Ökningen har inneburit tätare turer till Bergsjön och Hisingen.

Augusti 2016

De första vagnarna skickades iväg till Tjeckien för reparation/sanering i augusti. Alla 59 vagnar kommer att vara klara senast 2019.

Maj 2016

Upphandling av reparation/sanering inklusive rostskydd.

Våren 2016

En grupp på Göteborgs Spårvägar började arbeta speciellt med att reparera de vagnar som inte varit i trafik.
Resultatet av det arbetet är att ytterligare 15-20 vagnar kan användas i trafik igen.
Det innebär att vi kan öka antalet vagnar i trafiken. Kapacitetsökningen kommer att märkas främst för passagerare i Kortedala och Bergsjön samt Hisingen.

November 2015

Göteborgs Stad häver det varslade tilläggsavtalet om bland annat rostsanering.

Augusti 2015

Göteborgs Stad påkallar ett skiljeförfarande gentemot Ansaldobreda och varslar om hävning av ett tilläggsavtal om bland annat rostsanering.

Februari 2015

Överenskommelse om åtgärd av rostangrepp på 16 vagnar innan utgången av 2015.

Januari 2014

Ett avtal om sanering av rostangrepp undertecknas av parterna. Avtalet innebär att samtliga spårvagnar ska åtgärdas.

Januari 2014

Nya rostangrepp upptäckts i balkar i vagnarnas underrede.

Januari 2013

Den 65:e och sista spårvagnen anländer till Göteborg.

December 2012

Rost upptäcks i bärande balkar på 38 av 40 spårvagnar.

Juli 2012

15 spårvagnar har tagits ur trafik sedan hjullager har skurit ihop.

Maj 2011

23 av 40 levererade vagnar är i trafik efter att det har upptäckts sprickor i ett ledfäste i taket på flera vagnar

Februari 2011

Den 40:e och sista vagnen i första delserien sätts i trafik.

Januari 2008

Presidiegruppen ger trafikkontoret i uppdrag att inleda förhandlingar om köp av ytterligare 25 vagnar.

November 2006

Ansaldobreda försäkrar att rostfläckarna som har upptäckts på de vagnar som har levererats till Göteborg är ofarliga.

Juli 2006

De första två serievagnarna (403 och 404) sätts i trafik.

November 2005

Den första serievagnen anländer till Göteborg.

Augusti 2004

Den första spårvagnen anländer till Göteborg.

Juni 2001

Avtal tecknas med Ansaldobreda om inköp av 40 spårvagnar.