Linbanor i Göteborg

Göteborgs Stad har genom trafikkontoret sedan 2013 utrett frågan om linbanor som en del av det kollektiva resandet i Göteborg.

Linbanor i Göteborg