Byggplats för möten, upplevelser och trivsel

Göteborg ska vara en attraktiv stad även när det byggs. Därför utvecklar vi ”Byggplatsen som arena”, ett koncept inom Trygg, vacker stad för kommunikation, upplevelser och möten i områden där det ska byggas, byggs eller precis har byggts.

Aktiviteterna ska göra staden trevligare och öka kommunikationen med medborgarna
Samverkan med näringslivet med flera är en mycket viktig faktor.

Innan byggtid – dialog och information kring det aktuella projektet.

Under byggnationen – utnyttja byggplatsen för en så positiv upplevelse som möjligt under byggtiden.

Efter byggnationen – få människor att upptäcka det som gjorts samt de fördelar och möjligheter som uppstått.

Läs mer om det nya stråket mellan Centralen och Gullbergsvass.