Trafikkontorets projekt

Göteborg ska vara en attraktiv stad även när det byggs. Därför utvecklar vi ”Byggplatsen som arena”, ett koncept inom Trygg, vacker stad för kommunikation, upplevelser och möten i områden där det ska byggas, byggs eller precis har byggts.

31 augusti 2017 meddelade en skiljenämnd sin dom i tvisten mellan Göteborgs Stad och Ansaldobreda. Göteborgs Stad krävde ekonomisk ersättning för fel, brister och förseningar knutna till de 65 spårvagnar av modellen M32 som Ansaldobreda levererade till Göteborg åren 2006-2013. På denna sida kan du läsa mer om projekt Spårvagn M32.

Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg, en gata i staden som leder över älven och binder samman älvstränderna.

Göteborgs Stad har genom trafikkontoret sedan 2013 utrett frågan om linbanor som en del av det kollektiva resandet i Göteborg.

Här hittar du även information om större trafikarbeten, avstängningar och evenemang i Göteborg som kan påverka trafiken.