Lämna synpunkter till serviceresor

Hjälp oss att bli bättre! Du är alltid välkommen att lämna synpunkter kring vår verksamhet.

Du kan lämna synpunkter på vår verksamhet direkt på webben eller kontakta oss på annat sätt.

Lämna synpunkt på webben

Kontakta politikerna i trafiknämndens färdtjänstutskott

Färdtjänstnämnden har upphört. Från och med 1 januari 2016 hanteras frågorna istället av trafiknämnden. Trafiknämnden har ett särskilt utskott för färdtjänstfrågor.

Kontaktuppgifter till politikerna i trafiknämnden och trafiknämndens färdtjänstutskott

Kundservice

Serviceresors kundservice tar emot synpunkter och svarar på frågor om din färdtjänstresa måndag-fredag klockan 8-12. Du är välkommen att ringa på telefon: 031-41 95 52 eller skicka e-post till: kundservice.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se