Serviceresor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens färdtjänstutskott.

Hjälp oss att bli bättre! Du är alltid välkommen att lämna synpunkter kring vår verksamhet.