Mötestider i trafiknämnden

Trafiknämnden håller tolv möten under året och färdtjänstutskottet har sju möten. Cirka en vecka innan sammanträdet kan du läsa handlingarna. Länk finns längre ned på sidan. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte kan du ta del av protokollet.

Mötestider för trafiknämnden under 2018

 • Tisdag 6 november
 • Torsdag 29 november
 • Måndag 10 december

Mötestider för trafiknämnden under 2019

 • torsdag 17 januari
 • torsdag 7 februari
 • torsdag 21 mars
 • torsdag 25 april
 • torsdag 16 maj
 • torsdag 13 juni
 • torsdag 29 augusti
 • torsdag 26 september
 • torsdag 24 oktober
 • torsdag 28 november
 • torsdag 12 december

Föredragningslistor och protokoll

Trafiknämndens färdtjänstutskotts mötestider 2018

 • 3 december kl 15-17

Handlingar och protokoll

Trafiknämndens arbetsutskotts mötestider 2018​

 • Tisdag 13 november
 • Fredag 23 november

handlingar och protokoll