Mötestider i trafiknämnden

Trafiknämnden håller tolv möten under året och färdtjänstutskottet har sju möten. Cirka en vecka innan sammanträdet kan du läsa handlingarna. Länk finns längre ned på sidan. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte kan du ta del av protokollet.

Mötestider för trafiknämnden under 2021

Ordinarie nämndsammanträden klockan 9.00-17.00 den

 • 11 februari
 • 18 mars
 • 23 april 
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 27 augusti
 • 23 september
 • 28 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Extra nämndssammanträden/dialogmöten den

 • 21 januari, klockan 9.00-12.00
 • 11 mars och 12 mars, klockan 9.00-17.00
 • 10 maj, klockan 9.00-12.00
 • 9 september, klockan 9.00-12.00
 • 7 oktober, klockan 9.00-12.00
 • 25 november, klockan 9.00-12.00


Föredragningslistor och protokoll