Trafiknämnden

Här hittar du politikerna i trafiknämnden

Trafikkontoret leds av trafiknämnden, som består av nio ledamöter och sex ersättare, alla tillsatta av kommunfullmäktige i förhållande till resultatet vid det senaste kommunvalet.

Trafiknämnden håller tolv möten under året och färdtjänstutskottet har sju möten. Cirka en vecka innan sammanträdet kan du läsa handlingarna. Länk finns längre ned på sidan. Mötena är inte öppna för allmänheten. Efter varje möte kan du ta del av protokollet.

Här kan du söka efter trafiknämndens handlingar och protokoll.

Varje år lämnar trafiknämnden en årsrapport till kommunstyrelsen.