Samverkansprojekt kring reglering av Mölndalsån

Tillsammans med Mölndals Stad och Härryda kommun driver Göteborgs Stads Trafikkontor ett samverkansprojekt kring reglering av Mölndalsån.

Efter översvämningarna 2006 och 2007 rensade Mölndal och Göteborg Mölndalsån på 35000 m3 grus och Göteborg installerade ett säkerhetssystem för styrning av Gårda dämme.

Mölndalsåns vattenförsörjning regleras idag genom styrning av tappningen vid de fem stora dämmena, vid Nedsjö dämme och Landvettersjöns dämme i Härryda, Stensjö dämme i Mölndal och Gårda och Slussens dämme i Göteborg.
Grundtanken med samverkansprojektet är att samordna teknik och organisation så regleringen av Mölndalsån förbättras och risk för vattenbrist och för översvämningar balanseras genom förtappning, magasinering och genom att hålla höga havsnivåer ute.

Projektets omfattning visas av nedanstående bild: Mölndalsåns vattensystem (jpg-fil 97 kb)

Här kan du direkt se det aktuella vattenståndet i Mölndalsåns vattensystem.