Om trafikkontoret

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens färdtjänstutskott.

Tillsammans med Mölndals Stad och Härryda kommun driver Göteborgs Stads Trafikkontor ett samverkansprojekt kring reglering av Mölndalsån.

Här kan du läsa vad Göteborgs Stad och trafikkontoret gör för att öka användningen av miljöanpassade fordon. Vi satsar på miljöfordon, förnybara bränslen och eldrift. Vi organiserar också stadens bilar i pooler.

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på sina leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner