Om trafikkontoret

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens färdtjänstutskott.

Samverkansprojekt kring reglering av Mölndalsån

Tillsammans med Mölndals Stad och Härryda kommun driver Göteborgs Stads Trafikkontor ett samverkansprojekt kring reglering av Mölndalsån.

Miljöfordon och bilpooler

Här kan du läsa vad Göteborgs Stad och trafikkontoret gör för att öka användningen av miljöanpassade fordon. Vi satsar på miljöfordon, förnybara bränslen och eldrift. Vi organiserar också stadens bilar i pooler.

Leverantör till trafikkontoret

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner