Trafikkontorets rapporter

De flesta rapporterna finns i pdf-format. Övriga kan beställas från trafikkontoret i pappersformat.

Vid större beställningar tar vi ut en avgift per rapport.

OBS! Reservation för att vissa upplagor har tagit slut.

Utgivna 2013

Utgivna 2012

Utgivna 2011

Utgivna 2010

Inga rapporter producerades!

Utgivna 2009

Utgivna 2008

Inga rapporter producerades!

Utgivna 2007

Utgivna 2006

Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller

Utgivna 2005

Utgivna 2004

Utgivna 2003

Utgivna 2002

Utgivna 2001

 • Personskador i Göteborgs trafiken (17:2001)
 • Hastighetsmätning för cyklister. Blev ej någon rapport. (16:2001)
 • Förstudie för P-event (15:2001)
 • Attitydundersökning bland Göteborgs trafikanter. (14:2001) Blev aldrig någon rapport.
 • Självklar parkering (13:2001)
 • Biltrafikmängder på trafikledsnätet inom Göteborg tom 2000 (12:2001)
 • Kollektivtrafik i Hults by (11:2001)
 • Alternativa trafikeringar av Södra Skärgården i Göteborg (10:2001)
 • Områden och tider (9:2001)
 • Aktivt Trafikantstöd (ersätts av rpt 1:02) (8:2001)
 • Boendeparkering (7:2001)
 • Trafikmätningar i Göteborg 2000 (6:2001)
 • Försök med handdatorer för parkeringsstatistik (5:2001)
 • Evenemangsområdet Parkeringsstruktur för områdets verksamhetsutbud (4:2001)
 • Utvärdering av P-In (3:2001)
 • ”Utvärdering av bullerskärmar effekt och utformning” Hjalmar Brantingsgatan (Eketrägatan- Gropegårdsgatan) (2:2001)
 • Kringen, utformning av korsningen vid Folkungabroarna (1:2001)

Utgivna 2000

 • Vårstädning i områden utan väghållningsförbud (10:2000)
 • Parkeringsstudie i city – eller vad gör folk i 20 minuter ( 9:2000)
 • Effekter av slopat väghållningsförbud (8:2000)
 • Flexlinjen – Förslag till utveckling, org och finansiering (7:2000)
 • Farthinder som används i Göteborgs kommun (6:2000)
 • Kollektivtrafikplan för Norra Älvstranden (5:2000)
 • TK:s säkerhetsordning för spåranläggning (4:2000)
 • Effekter av rutlös parkering (3:2000)
 • Biltrafiken 1999 (2:2000)
 • Färdsätt – om resvanor, miljömedvetande och livsstilar bland unga i Göteborg (1:2000)

Utgivna 1999

Utgivna 1995

Utgivna 1994

Utgivna 1993

Utgivna 1992