Trafikkontorets kvalitetskrav och övriga anvisningar

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på sina anbudsgivare, leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner

Kvalitetskrav

 • Kvalitets- och miljökrav 2016 - Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader (pdf-fil 65 kb)

Övriga anvisningar

 • Teknisk Handbok (TH) ersätter TPU och TTA från och med 2013-04-15. TH är administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen, i Göteborgs Stad
 • TTA 2004 - länk till Trafikkontorets Trafiktekniska Anvisningar. Gäller enbart för projekt som startade före 2013-04-15
 • TPU 2011 - länk till Trafikkontorets Projekterings och utförandeanvisningar. Gäller enbart för projekt som startade före 2013-04-15
 • TRI 2014 - länk till trafiksäkerhetsbestämmelser spår som riktar sig till alla som utövar trafik eller på annat sätt arbetar och är verksamma inom spårvägsverksamheten.
 • Parkeringshandboken - instruktioner och rutiner för leverantörer av parkering. Parkeringshanboken innehåller också ett dokumentbibliotek, Parkeringsbiblioteket. (Parkeringshandboken kräver inloggningsuppgifter)
 • Samlingskartan länk till trafikkontorets databas som ger en samlad bild av ledningar under mark (kräver inloggningsuppgifter)
 • Banstandard om hur bananläggningen ska byggas, drivas och underhållas samt till vilken kvalitetsnivå
 • Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken) (pdf-fil 5 MB)
 • Din guide för vägmärken och lyktor på fordon vid gatuarbete i Göteborgs stad (pdf-fil 2 023 kB)
 • Läs om Starttillstånd
 • Gräver du en grop åt andra - råd till dig som schaktar och gräver i Göteborg.