Kontaktuppgifter till trafikkontoret

Kontaktuppgifter

Köpmansgatan 20, kvarteret Traktören. Foto: Asbjörn Hanssen
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fax
031-711 98 33
Besöksadress
Köpmansgatan 20
Postadress
Box 2403
403 16 Göteborg

Serviceresor

Telefon
031-41 95 90
Adress
Högsbogatan 40

Receptionen på Högsbogatan har öppet mån-fre kl 8.30-16. Stängt för lunch kl 11.30-12.15.

Serviceresor är en del av trafikkontoret i Göteborgs Stad. Serviceresor beslutar om vem som får färdtjänst och riksfärdtjänst. Vi utför även olika typer av uppdragsresor åt Göteborgs Stad, som skolskjuts och tjänsteresor. Vi erbjuder resor med flexlinjen i samarbete med Västtrafik. Serviceresor arbetar långsiktigt för att kollektivtrafiken ska bli ännu tillgängligare för alla.

Felanmälan och synpunkter

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Du kan göra en felanmälan eller lämna synpunkter direkt på webben alternativt genom att ringa till Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00.

Gör en felanmälan

Lämna en synpunkt

Mer information om hur du kommer i kontakt med Göteborgs Stad

Trafikkontorets internationella samarbete

Telefon
031 - 365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Parkeringstillstånd

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Nyttoparkering, boendeparkering, parkering för funktionshindrade med mera.
Mer information om Parkeringstillstånd

Transportdispenser

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Transportdispenser hanterar dispenser för framförande av fordon - undantag från trafikregler enligt trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter. Till exempel odelbar last, långa, tunga, breda transporter

Öppettider

8 - 16.30

Hitta hit