Kontaktuppgifter till trafikkontoret

Kontaktuppgifter

Köpmansgatan 20, kvarteret Traktören. Foto: Asbjörn Hanssen
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fax
031-711 98 33
Besöksadress
Köpmansgatan 20
Postadress
Box 2403
403 16 Göteborg

Serviceresor

Adress
Köpmansgatan 20

Felanmälan och synpunkter

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Du kan göra en felanmälan eller lämna synpunkter direkt på webben alternativt genom att ringa till Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00.

Gör en felanmälan

Lämna en synpunkt

Mer information om hur du kommer i kontakt med Göteborgs Stad

Trafikkontorets internationella samarbete

Telefon
031 - 365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Parkeringstillstånd

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Nyttoparkering, boendeparkering, parkering för funktionshindrade med mera.
Mer information om Parkeringstillstånd

Transportdispenser

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Transportdispenser hanterar dispenser för framförande av fordon - undantag från trafikregler enligt trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter. Till exempel odelbar last, långa, tunga, breda transporter

Öppettider

8 - 16.30

Hitta hit