Trafikkontorets miljö, etik och sociala krav

Här kan du läsa mer om de riktlinjer och krav som trafikkontoret har på sina anbudsgivare, leverantörer, entreprenörer, konsulter och samarbetspartner.

Miljö, etik och sociala krav

Trafikkontorets krav på entreprenader finns samlade i Teknisk Handbok.

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet av entreprenader. Kraven har överenskommits mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entreprenader som dessa organisationer gör.

Kraven gäller entreprenörens organisation och den verksamhet som entreprenören bedriver på uppdrag av beställaren. Kraven gäller också samtliga underentreprenörer, i alla led, och deras organisationer och den verksamhet som underentreprenörerna bedriver inom ramen för den verksamhet som uppdraget från beställaren gäller.

Gemensamma miljökrav för entreprenader (reviderad 2018)

Mer information om miljökrav vid upphandling av entreprenader

Sociala och etiska krav

Riktlinjer för miljömässiga och sociala krav på drivmedel, beslut i trafiknämnden 2014-11-26 (PDF 198 kB)

Etiska krav och rutiner för uppföljning på stenprodukter och andra byggprodukter beslut i trafiknämnden 2011-10-03 (PDF 93 kB)

Vägledning för etiska kräv och uppföljning av natursten

Kontakt

Har du frågor om trafikkontorets miljö, etik och sociala krav kan du kontakta oss på 031-365 00 00 (växel) och be att få tala med miljöstrategen på trafikkontoret.