Säkerhetsbestämmelser för spårvägsanläggningar

Alla som driver någon form av spårtrafik måste ha en säkerhetsordning.