Foto: Magnus Vennersten Stina Olsson

Trafikkontoret

Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.

Organisation och ledning

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Ungefär 420 personer är anställda på kontoret, som är indelat i tolv avdelningar.

Så behandlar vi personuppgifter

Trafikkontoret behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på trafikkontoret utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Trafikkontoret behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Aktuellt

  • Planerade upphandlingar på trafikkontoret

    Publicerad 29 september 2020
    Här kan du få en överblick över planerade upphandlingar på trafikkontoret.
  • Trafikkontorets stödåtgärder: Mobil streetfood

    Publicerad 8 juni 2020
    Förutsättningarna att bedriva mobil streetfood-verksamhet har förändrats på grund utbrottet av covid-19. Platser som tidigare var attraktiva att bedriva verksamhet från är inte längre lönsamma, bland annat på grund av att inga evenemang äger rum under större delen av år 2020.