Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret

Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Ungefär 420 personer är anställda på kontoret, som är indelat i tolv avdelningar.

Trafikkontoret behöver ibland behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter på trafikkontoret utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Trafikkontoret behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Aktuellt

 • Nästa lånecykelsystem i Göteborg-Mölndal ska drivas av Nextbike

  Publicerad 10 december 2018
  Våren 2020 ska ett betydligt större och mer flexibelt Styr & Ställ-system vara på plats i Göteborg men också i Mölndal. På måndagen beslutade de båda kommunerna att det blir företaget Nextbike som får leverera och driva nästa generation av det populära systemet med lånecyklar.
 • Ny väg vid Kvarnberget

  Publicerad 29 januari 2018
  I början av februari startar byggnationen av ny väg för bil-, gång- och cykeltrafiken längs med Kvarnberget. Ett arbete som ska vara klart tills att Götatunneln stängs i sommar.
 • Råd till dig som planerar eller bygger cykelparkering

  Publicerad 14 december 2017
  Trafikkontoret har tagit fram två skrifter ska inspirera och hjälpa fastighetsägare, fastighetsförvaltare och planerare med konkreta råd och exempel på hur kvalitén hos cykelparkeringen kan förbättras i och kring fastigheter.
 • Götaälvbrons historia presenteras i ny bok

  Publicerad 29 november 2016
  Mer än 125 000 göteborgare använder henne varje dag på väg mellan Hisingen och centrum. Nu har Lage Rosengren skrivit historien om Götaälvbron.
 • Byggnationen av Hisingsbron kan starta

  Publicerad 18 augusti 2016
  Vid dagens extrainsatta sammanträde fattade trafiknämnden beslut om att tilldela huvudentreprenaden för att bygga Hisingsbron till Skanska-MTH Hisingsbron HB. Nämnden beslutade också om budget för projektets hela tidsperiod.