Stadsledningskontorets verksamheter

Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelse och förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med Göteborgs Stads uppdrag för ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget och verksamhetsplaner.